Privacy Statement

Dit is het privacy statement van Buena Comunicación, gevestigd te Almere aan de Waagstraat 4, Het is bereikbaar telefoonnummer 06-14166779 of op het e-mailadres info@buena-comunicacion.nl. Buena Comunicación is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel ze worden gebruikt.

Welke persoonsgegevens verwerkt de onderneming

Wij verwerken uitsluitend de volgende gegevens:
- Uw naam en/of de naam van uw bedrijf
- Uw adres en/of het adres van uw bedrijf
- Uw (mobiele) telefoonnummer en/of het telefoonnummer van uw bedrijf
- Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf

Doel van het verwerken van deze gegevens

Wij hebben deze gegevens nodig om contact met u te kunnen onderhouden o.a. over de cursus die u bij ons volgt of een vertaling die u bij ons afneemt en om u een factuur te kunnen zenden.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

Deze gegevens zijn nodig voor de bedrijfsvoering, zie hierboven.

Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard zo lang wij een zakelijke relatie onderhouden. Wanneer u hebt aangegeven dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten, verwijderen wij uw gegevens uit onze administratie.

Delen van de gegevens

Gegevens worden niet met derden gedeeld. Uitzondering hierop is als een cursus in opdracht van Buena Comunicación door een derde partij wordt gegeven. In dat geval zal uw naam, telefoonnummer en emailadres gedeeld worden met de docent die de cursus verzorgt.

Persoonlijke gegevens in een te vertalen document

Alle informatie in een te vertalen document, waaronder persoonlijke gegevens, worden alleen overgenomen in de vertaling van het document. Verder worden deze gegevens nooit door ons verwerkt of gedeeld. Originele documenten worden na afronden van de vertaling meteen aan uw geretourneerd en alle kopieën en scans worden meteen vernietigd.

Klachten

Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming vragen

Ik vraag altijd uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Dat doe ik bij het eerste contact met u. Dat staat ook in mijn Algemene Voorwaarden.

Toestemming intrekken

U kunt op elk moment dat u dat wilt uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Wij zullen uw gegevens dan onmiddellijk verwijderen uit onze administratie. Wij kunnen dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren.

Inzien van gegevens

U kunt op elk moment vragen welke gegevens wij van u hebben opgeslagen. Wij reageren dan zo spoedig mogelijk, meestal dezelfde of de volgende werkdag.

Wijzigen van gegevens

U kunt ons op elk moment vragen om uw gegevens te wijzigen. Wij reageren dan zo spoedig mogelijk, meestal dezelfde of de volgende werkdagdag.

Verwijderen van gegevens

U kunt ons op elk moment vragen om uw gegevens te verwijderen. Wij reageren dan zo spoedig mogelijk, meestal dezelfde of de volgende werkdagdag. Wij kunnen dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren.

Meenemen van gegevens

Wanneer u wilt overstappen naar een andere leverancier, dan kunt u uw gegevens naar die nieuwe leverancier meenemen. Dat doet u door ons te vragen uw gegevens te verwijderen en vervolgens de nieuwe leverancier uw gegevens te geven.

Automatische verwerking

Uw gegevens worden uitsluitend handmatig verwerkt.

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon voor privacy- en gegevensbescherming

De persoon die verantwoordelijk is voor privacy- en gegevensbescherming is: Gemimah Ribbers. De contactgegevens zijn gelijk aan die van het bedrijf (zie boven).