Algemene Voorwaarden

 1. Aansluitend op de via de website van Buena Comunicación verkregen informatie, kunt u mailen of bellen tussen 12.00 uur en 13.00 uur of na 18.00 uur voor meer informatie. U kunt ook een afspraak maken voor een kosteloos intakegesprek.
 2. Nadat u met Buena Comunicación hebt overlegd over de juiste cursus en de algemene voorwaarden hebt besproken, schrijft u zich online in op www.buena-comunicacion.nl De inschrijving is het bewijs dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
 3. Als u besluit een cursus te beginnen, vult u een inschrijfformulier in. Een cursus omvat 5 lessen, van 1 of meer uur. Daarna, als u dat wilt, kunt u zich aanmelden voor een vervolgcursus.
 4. Wij bieden lessen en cursussen op maat. U bespreekt de inhoud samen met de docent tijdens het intake gesprek.
 5. Wij bieden ook intensieve trainingen Spaans aan.
 6. Een cursus kan het hele jaar door worden opgestart. De lessen zijn met 1 tot 6 personen. Voor een training op locatie geldt een maximun van 8 deelnemers per groep.
 7. De lestijden van Buena Comunicación zijn: maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur.
 8. In overleg is het mogelijk om een vast rooster af te spreken. De datum en de tijd van de les kan per week afgesproken worden. Hierbij houden we rekening met al uw wensen zoals vakantie, flexibele werktijden en afspraken. U mist dus nooit een les. Een afgesproken les kan niet meer worden verzet.
 9. Het is mogelijk om met een flexibel rooster te werken. De datum en de tijd van de les kan per week afgesproken worden. Hierbij houden we rekening met al uw wensen zoals vakantie, flexibele werktijden en afspraken. U mist dus nooit een les. Een afgesproken les kan niet meer worden verzet. Indien u niet komt ongeacht de reden, wordt de les beschouwd als gegeven. Het is altijd mogelijk de les online te volgen als u niet kunt komen om wat voor reden dan ook.
 10. De data van privélessen en maatwerk worden steeds één week van te voren afgesproken waarbij volledig met u wensen rekening gehouden wordt. Een afgesproken les kan niet meer worden verzet. In overleg is het ook mogelijk om met een vast rooster te werken
 11. Voor korte berichten kunt u tijdens de lestijden een e-mail of sms versturen, bellen tussen 12.00 en 13.00 uur of na 18.00 uur, of een bericht versturen via whatsapp.
 12. De lestarieven per persoon per les van 60 minuten zijn als volgt: €65,00 voor een privéles, €35,00 per persoon voor een groep van 2 personen, €30,00 per persoon voor een groep van 3 personen of meer. De cursussen zijn vrijgesteld van btw. De kosten van het lesmateriaal voor de training voor het taalexamen van KLM bedragen 50 euro.
 13. De lestarieven voor medewerkers van KLM zijn als volgt: €62,00 per persoon per les van 60 minuten voor een privéles, €35,00 per persoon voor een groep van 2 personen, €30,00 per persoon voor een groep van 3 personen of meer. De cursussen zijn vrijgesteld van btw. De kosten van het lesmateriaal voor de training voor het taalexamen van KLM bedragen 50 euro.
 14. Voor een training op locatie rekenen wij reistijd en een vergoeding van 30 cent per kilometer
 15. Als u zelf de cursus betaalt, maakt u het bedrag over voor de start van de cursus. Bedrijven hebben een betalingstermijn van 15 werkdagen.
 16. Annulering van de cursus door de opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk (brief of e-mail) plaatsvinden, voor aanvang van de cursus. Indien annulering op of na de startdatum van de cursus plaats vindt, heeft de opdrachtgever geen recht op teruggave van het cursusgeld.
 17. Voor een cursus geldt een cursusduur van minimaal 5 lessen, van 1 uur. 6 maanden na de begindatum van de cursus vervalt het recht op resterende lessen.
 18. Een vooraf betaalde afgebroken of niet afgeronde cursus wordt niet gerestitueerd. Cursussen staan op naam en kunnen derhalve niet worden overgedragen.
 19. Het lesmateriaal bestaat uit eigen lesmateriaal van Buena Comunicación. Bij de lessen in Hilversum wordt gebruik gemaakt van een boek. Als een cursist dat wil, worden er ook boeken en leesboeken gebruikt. De studieboeken kunnen door Buena Comunicación voor u worden besteld. Hiervoor betaalt u verzendkosten. Natuurlijk kunt u ook zelf de studieboeken aanschaffen.
 20. Op verzoek van de opdrachtgever en op voorwaarde dat de gehele cursus succesvol is afgerond, kan Buena Comunicación een certificaat van deelname uitreiken, waarop de resultaten van de eindtoets zijn vermeld. Aan dit certificaat zijn geen kosten verbonden. Ook kan Buena Comunicación u aan de nodige informatie helpen wanneer u een officieel examen Spaans wilt afleggen.
 21. Buena Comunicación is niet aansprakelijk voor het zoekraken en / of beschadigen van eigendommen van de opdrachtgever.
 22. Klachten met betrekking tot de organisatie van de cursus dienen onmiddellijk na constatering van de gebreken aan Buena Comunicación te worden gemeld.
 23. Wij streven ernaar uw klacht binnen zes weken naar tevredenheid af te handelen. Wij zullen u schriftelijk vragen of uw klacht naar uw tevredenheid is afgehandeld. Uiteraard bent u zelf vrij om met uw klachten naar buiten te treden; wij streven ernaar dat daar geen aanleiding toe zal zijn (zie klachtenregelement).
 24. Buena Comunicación staat er jegens opdrachtgever voor in dat de door het taleninstituut verzorgde cursussen voldoen aan hetgeen is overeengekomen.
 25. Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.
 26. Op al het gebruikte lesmateriaal geldt het intellectuele eigendom van het instituut. De gebruikte en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of in naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Het mag tevens niet worden gebruik als lesmateriaal zonder toestemming van het instituut.
 27. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.